Fenix Search

11 MANAŽERSKÝCH LŽÍ, KTERÉ MOHOU UŠKODIT VAŠIM PLÁNŮM PRO ROK 2023

Příprava plánů a budgetů pro rok 2023 je v plném proudu. Snad padla i nějaká ta osobní předsevzetí. Ale…stojí vaše plány a předsevzetí na skutečných firemních nebo osobních potřebách?

Zeptali jste se sebe a vašeho managementu upřímně na to, jakým problémům jste čelili v loňském roce a čeho chcete dosáhnout v roce novém? Pokud ne, může se stát, že i vaše plány a předsevzetí mohou stát na špatném základě, troufám si říci „lži“, který neodráží skutečné potřeby.  Manažerské lži jsou často dočasným řešením problému a vaše plány by se tak nemusely naplnit.

Pojďme se podívat na 11 manažerských lží, které by mohly zhatit vaše plány. Poznáváte se v některé z těchto pravd? Zkuste být k sobě upřímní.

 1. Mám vše pod kontrolou. Kontrola je iluze. Jako manažer si musíte dovolit opustit iluzi kontroly a nechat se vést. Zaměřte se jen na věci, které můžete kontrolovat. Ostatní nechte na vašem týmu, delegujte a důvěřujte jim.
 2. Zvládnu to sám. Nikdo nic nedělá sám. Bez ohledu na to, jakých úspěchů jste dosáhli, nedokázali jste to sami. K dosažení úspěchu je zapotřebí skvělý tým, úžasná skupina talentovaných lidí. Zeptejte se sami sebe, kdo přispěl k vašemu úspěchu.
 3. Nemám čas. Čas je drahocenný – pro každého, a pro manažery možná obzvlášť – ale na to, co je důležité, se vždycky čas najde. Říkat si, že nemůžete splnit prioritu kvůli času, je jen výmluva.
 4. Když to budu ignorovat, zmizí to. Je to smutné, ale pravdivé: jsou chvíle, kdy této staré lži stále všichni podléháme. Většinou se to, co ignorujeme, zvětšuje a stává se ještě těžkopádnějším. Ať už se děje cokoli, vypořádejte se s tím. Nemůžete změnit to, čemu odmítáte čelit.
 5. Vždycky to vím nejlépe. Opravdu? Vedení je o začlenění a učení, ne o tom mít pravdu. Ne všichni lídři vědí, co je nejlepší, nebo mají všechny odpovědi, a ti nejlepší se zaměřují na to, aby se neustále učili a rostli. Pokud si myslíte, že víte, rozhlédněte se kolem sebe a zjistěte, kde můžete klást další otázky.
 6. Umím aktivně naslouchat. Je velký rozdíl mezi skutečným nasloucháním a trpělivým čekáním, až na vás přijde řada. Jednou z nejupřímnějších forem respektu je skutečně naslouchat tomu, co chce druhý říci. A pro manažery spočívá umění konverzace v naslouchání.
 7. Moje ego se mi neplete do cesty. Nic neničí vedení rychleji než ego. Až příště pocítíte, že to vaše se vymyká kontrole – což se může jednou za čas stát každému z nás – vzpomeňte si, že ušlechtilost nespočívá v tom, že jste nadřazeni někomu jinému, ale v tom, že jste vyrostli nad člověka, kterým jste kdysi byli.
 8. Dělá to každý. Povinností manažera je poznat rozdíl mezi správným a špatným, bez ohledu na to, co říká nebo dělá kdokoli jiný. Nikdy nemůžete mít pravdu tím, že děláte špatně, a nikdy se nemůžete mýlit tím, že děláte dobře.
 9. Lidé nepotřebují chválu. Možná bychom si rádi mysleli, že lidé fungují nezávisle na našem jednání. Ale když se lidem nedostává dostatečného uznání, když mají pocit, že na nich nikomu nezáleží, velká část jejich motivace se vytrácí. To, co chválíte, se zvyšuje; to, co ignorujete, se stává neviditelným a neúčinným.
 10. Emoce jsou slabost. Někteří manažeři se chtějí držet mimo emoce, aby vypadali silní. Ale sdílet svou slabost znamená učinit se zranitelným a učinit se zranitelným znamená ukázat svou sílu. Nejlepší lídři se dotýkají srdcí a tato pravda vždy funguje.
 11. Nejsem tu proto, abych si získával přátele. Stará škola vedení vám řekne, že manažeři se nemohou přátelit, protože to může vést k upřednostňování. Ale stejně jako přátelství, i skutečné vedení zahrnuje nesobeckost a zájem o blaho druhých, jednání v jejich prospěch, nikoliv pro osobní prospěch.

Vždy budou existovat lži, které si budeme namlouvat, ale sebeuvědomění vyžaduje, abychom se podívali za ně a objevili pravdu o sobě i o lidech kolem nás.

Přejeme Vám, ať je tento rok plný splněných přání i plánů, především ale zdraví a spokojenosti.

 

Zdroj: Leadership Gap, Lolly Daskal

 

logo
ikona ikona ikona
© 2024 Fenix Search | SLOVNÍK | ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | tvorba admiva