Fenix Search

EXECUTIVE SEARCH SERVICES

Executive Search je strategické a cílené vyhledávání manažerů a odborníků s kvalitami potřebnými pro vaši firmu. Víme, že firemní úspěch závisí na unikátních zkušenostech, znalostech a vlastnostech profesionálů ve vaší firmě. 

Proto firmám poskytujeme nadstandardní náborový servis. Komplexně řešíme náročné náborové situace na míru, kandidáty oslovujeme napřímo, používáme nejmodernější metody vyhledávání a vysoce validní metody hodnocení kandidátů. Dbáme na diskrétnost, důvěru a transparentnost.

Naším cílem je vyřešit vaši náborovou potřebu, přilákat a namotivovat pro vaši firmu nejvhodnějšího kandidáta, maximalizovat vaše výsledky a minimalizovat přitom riziko jeho odchodu. 

nezávazná konzultace

CO DEFINUJE NAŠE SLUŽBY

BEZPLATNÁ KONZULTACE A NÁVRH ŘEŠENÍ
Společně s vámi vyhodnotíme aktuální situaci a rizika spojená s obsazením dané pozice a zdarma pro vás vytvoříme návrh náborového řešení.
PŘÍMÉ A CÍLENÉ OSLOVENÍ MANAŽERŮ A EXPERTŮ
Oslovujeme pasivní kandidáty na trhu práce a využíváme tak velkého skrytého potenciálu manažerů a specialistů. Umíme je najít, oslovit a motivovat.
Videovizitka kandidáta v ceně služby
Kandidáta vám představíme před vaším prvním osobním setkáním prostřednictvím krátké videovizitky. Velmi efektivní nástroj také pro mezinárodní nábor.
Diskrétnost, důvěra a transparentnost
To jsou naše klíčové principy, které determinují kvalitu našeho partnerství i úspěch spolupráce. Výběrová řízení realizujeme diskrétně a chráníme identitu zúčastněných.
Osobnostní diagnostika kandidátů v ceně služby
Ověřujeme předpoklady, způsobilost a potenciál kandidátů prostřednictvím širokého spektra psychometrických metod.
NAŠE OSOBNÍ ÚČAST NA POHOVORECH
V případě vašeho zájmu se účastníme výběrových řízení přímo ve vaší firmě. Jsme vám i kandidátovi podporou, nestrannými konzultanty a partnery.
PRAVIDELNÝ REPORTING A ANALÝZA DAT
Tvoříme pro vás pravidelný týdenní reporting náborových aktivit, analyzujeme data z trhu a poskytujeme vám i kandidátům kvalitní zpětnou vazbu.
ONLINE PLATFORMA PRO SDÍLENÍ PROCESŮ
Procesy náboru sdílíme a komunikujeme přes online cloud platformu s přístupem 24/7 odkudkoliv na světě. Už žádné zasílání životopisů emailem!

Náš fokus

POZICE
Vrcholový management / Board / TOP management
Výkonné pozice / Chief officers (CEO, CFO, COO, CTO, CHRO, CIO, CMO …)
IT management a specialisté
Výrobní management
Experti / Úzkoprofiloví specialisté
OBORY
Průmysl a Engineering
Technologie, vývoj a výzkum
Hi-tech, automatizace a robotika
Informační technologie
Strojírenství, Automotive, Elektrotechnika
Letecký a kosmický průmysl
E-commerce
Finance a investiční management
Stavebnictví, Reality
Logistika, Supply Chain a Transport
LOKALITY
Česká republika
Evropa
EMEA region
Celosvětová působnost

Proces Executive Search

Nezávazná konzultace a návrh náborového řešení
Úspěšná spolupráce může začít zcela nezávaznou konzultací. Potkejme se u dobré kávy a prodiskutujme vaši aktuální situaci. Společně zjistíme, jak vám naše služby mohou pomoci a zda je Executive Search pro vás vhodné řešení. Zdarma pro vás připravíme ...číst dále
1. týden - Uzavření smlouvy o spolupráci a specifikace pozice
Jestliže se rozhodnete pro spolupráci s Fenixem, přistoupíme k samotnému podpisu smlouvy o spolupráci. V tuto chvíli již získáváme bližší představu o hodnotách, kultuře, vizi a poslání vaší firmy. Zjišťujeme, jaké zkušenosti, technické dovednosti, osobnostní vlastnosti ...číst dále
2. až 6. týden - Identifikace kandidátů, pohovory a Shortlist
Proaktivně a napřímo kontaktujeme potencionální uchazeče, informujeme je a motivujeme k zájmu o danou pozici. Se zájemci realizujeme osobní pohovory vedené technikou behaviorálního přístupu. Tvoříme tzv. Shortlist, užší seznam námi doporučovaných ...číst dále
7. až 10. týden - Pohovory se zástupci vaší firmy
Setkání s kandidáty mohou probíhat ve vaší firmě, nebo vám rádi poskytneme pro tyto účely naše kanceláře. Pomáháme s organizací všech kol pohovorů, zasíláme pozvánky a zajišťujeme plynulost průběhu. V případě vašeho zájmu můžeme být přítomni ...číst dále
11. až 12. týden - Rozhodnutí a nabídka kandidátovi
V tento moment nastává nejnáročnější a často podceňovaná fáze náboru. Jako všestranný partner vám pomůžeme pracovní nabídku pro kandidáta připravit. Následně vám zprostředkujeme zpětnou vazbu kandidáta ke sdělené nabídce, ...číst dále
ZPŮSOB, JAKÝM PRACUJEME, DEFINUJE VÁŠ FIREMNÍ ÚSPĚCH.
Rádi dodáme ty nejlepší talenty a specialisty i do vaší firmy.

Další služby

ASSESSMENT
Psychologická diagnostika kandidátů
INTERIM MANAGEMENT
Dočasné dosazení manažera
do vaší firmy
HR KONZULTACE
A OUTSOURCING
Zajištění vaší HR agendy a poradenství

Psychologické testování kandidátů odhalí nebo ověří správnost volby kandidáta. Proto je psychologická diagnostika samozřejmou součástí naší práce.

...číst dále

Výběrové řízení běžně trvá měsíce i celý rok. Víme, ale že je to příliš dlouhá doba na to, aby pozice výkonného manažera nebyla obsazena, nebo aby byly jeho kompetence

...číst dále

Našim klientům nabízíme konzultace a zastoupení v personálních aktivitách. Dokážeme doplnit tým, nebo nahradit chybějícího HR manažera či personalistu.

...číst dále

Časté otázky

Jednoduše, pokud potřebujete kvalitního, zkušeného a jedinečného kandidáta, který se nepohybuje volně na trhu práce. Jeho CV nenajdete v databázi inzertního portálu. Firmy se na nás obracejí v situacích, kdy dochází k obměně nebo generační obměně managementu firmy, potřebují současně ochránit firemní soukromí. Nebo v situacích, kdy se jim dlouhodobě nedaří pozici obsadit a vyčerpaly všechny zdroje standartního náboru a kandidáta stále nemají.

Základem naší práce je porozumění potřebám a požadavkům klienta. Nasloucháme, diskutujeme a společně tvoříme požadovaný profil hledaného kandidáta. Na počátku spolupráce vytvoříme Kompetenční model, který shrnuje všechny profesní a osobnostní požadavky. Tento Kompetenční model je pak základem pro vedení pohovorů, hodnocení po pohovoru, osobnostní diagnostiku a srovnání kandidátů.

Ano, určitě je to možné. Vašeho interního kandidáta posuzujeme stejnými nástroji a metrikami jako námi doporučené kandidáty. Neděláme mezi nimi rozdíl a proces vedeme transparentně. V případě, že interní kandidát bude vybrán jako nejvhodnější, účtujeme vám nižší odměnu.

Ano, toto se může opravdu stát. Obzvláště v dnešní době, kdy lidé mění práci jen z nejnutnějších důvodů a volí raději jistotu než, aby riskovali. Trendem je, že se výběrová řízení časově protahují, bohužel. Nicméně vy jste o průběhu výběrového řízení týdně informováni, diskutujeme jeho průběh a zefektivňujeme celý proces na maximum. Pokud se nám stalo, že jsme časovou osu nedodrželi, vždy o tom byl klient informován a společně jsme i tak dosáhli cíle.

Naše úspěšnost při realizaci projektů je 98%. Nejčastěji se stane, že výběrové řízení je pozastaveno na straně firmy, např. když pozici zruší z důvodu reorganizace. Pokud by se tak ale stalo, ponecháme si jen část uhrazené odměny za námi odvedenou práci. Zbývající část odměny již nehradíte.

V letech 2020-2022 neodešel žádný z námi doporučených kandidátů v garanční době. Zkušební doba není pro nás relevantní. V rámci projektu určujeme tzv. Garanční lhůtu, tedy lhůtu, po kterou neseme zodpovědnost za to, že kandidát vaši firmu z jakéhokoliv důvodu opustí. Garanční lhůta je u pozic odborných a středního managementu 6 měsíců. U vrcholových manažerských pozic 1 rok. Pokud vaši firmu kandidát v této lhůtě opustí, zdarma vám najdeme nového kandidáta.

JEDNATELKA / MANAGING DIRECTOR / HEADHUNTER
Bc. Lucie Sedláčková
IT HEADHUNTER / FENIX SEARCH PARTNER
Bc. Tereza Nechvílová, BA (Hons)
IT HEADHUNTER / FENIX SEARCH PARTNER
Haladová Renata
IT HEADHUNTER / FENIX SEARCH PARTNER
Doležalová Markéta
napište nám


    logo
    ikona ikona ikona
    © 2024 Fenix Search | SLOVNÍK | ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | tvorba admiva