Fenix Search

Jak se hledá ředitel nebo top manager? Jak se připravit a na co si dát pozor?

Lucie Sedláčková z firmy FENIX SEARCH poskytla rozhovor elektronickému magazínu Podnikatel.cz na téma „Jak se hledá ředitel nebo top manažer firmy“. 

Měsíce příprav a jednání i psychodiagnos­tika. Tak se hledá ředitel firmy.

Výběrové řízení na pozici nejvyššího šéfa firmy s sebou nese řadu odlišností od hledání běžných zaměstnanců. V čem je takový proces jiný?

Při hledání vůdčí osobnosti a často i tváře celé firmy je rozdíl zejména ve zdroji, ve kterém takového uchazeče hledáme. Zatímco při náboru řadových zaměstnanců stačí zadat inzerát a pak vybrat z přihlášených uchazečů ty nejvhodnější, schopní lídři mívají dobré zaměstnání a je potřeba je s pracovní nabídkou oslovit napřímo. Top manažeři a ředitelé velmi dobře vědí, co chtějí a jakým směrem se ve své kariéře hodlají dál ubírat. Pracovní nabídky proto pečlivě zvažují. Proces výběru nového ředitele tak může být otázkou řady měsíců i let. A není radno ho uspěchat. Následky špatného vedení mohou zanechat dlouhodobé škody a někdy se pro firmu stávají prakticky likvidační.

Než vůbec začnete

Výběru nového ředitele společnosti by mělo předcházet ujasnění si toho, kdo bude nového ředitele hledat. Je dobré si uvědomit, že nábor lidí je samostatná profese a měli by se jí takřka výhradně věnovat specialisté nebo specializované poradenské firmy zabývající se takzvaným Executive Search, či headhunteři. Právě jim někdy svěřují majitelé firem hledání nového šéfa také proto, aby se o zvažované změně ve firmě nevědělo. Kvalitní headhunter navíc poskytuje záruku nestrannosti a dává všanc své dobré jméno, které v případě, že nový ředitel neuspěje, může značně utrpět.

Pozor na to, když se mají na výběru podílet vrcholoví vedoucí jednotlivých úseků podniku. Jejich pohled na věc bude do jisté míry omezený jejich pravomocemi a pracovním zaměřením. Mohli by být víc nakloněni těm uchazečům, se kterými si budou rozumět a nebudou se jimi cítit ohrožení. K rozhodování by proto neměli být přizváni lidé, kteří nemohou dostatečně posoudit celkové kvality a kompetence uchazečů. Takoví dokážou rozhodovat jen podle profesní historie kandidátů a to je málo. Takový kvalifikační předpoklad není rozhodující.

Když firma začíná hledat nové vedení, měli by už její majitelé nebo akcionáři jasně vědět, co od něho čekají. Je to podstatné pro definování vlastností a dovedností, na základě kterých bude nový manažer vybírán. Někdy se od něj požaduje jen udržení stávajícího stavu, jindy rozvoj, někdy ale také ukončení činnosti nebo příprava na prodej společnosti. Požadavky na vhodné kandidáty se pak pochopitelně liší. „Majitelé firem hledající své nástupce musí brát v úvahu filozofii, vize a cíle firmy. Stejně tak jako aktuální situaci a plány firmy. Špatné je, když je majitelů firmy více a nedovedou sjednotit své představy a požadavky na nového šéfa. V neposlední řadě bývá problém v podceňování informovanosti uchazečů, průběhu a načasování výběrového řízení,“ říká Lucie Sedláčková, jednatelka brněnské personálně-poradenské společnosti FENIX SEARCH.

[…]
logo
ikona ikona ikona
© 2024 Fenix Search | SLOVNÍK | ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | tvorba admiva