Fenix Search

Co zvážit, než začnete HLEDAT NOVÉHO MANAŽERA?

Ať je důvod pro hledání vašeho nového manažera jakýkoliv, věřím, že vaším cílem je jeho SRPÁVNÝ VÝBĚR. Důsledky špatného výběru, jsou pravděpodobně to poslední, co chcete zažít a řešit. Mohou být dalekosáhlé a finančně nákladné. Co je tedy potřeba zvážit před startem výběrového řízení, abyste minimalizovali riziko špatného výběru nového manažera?

1. VYTVOŘTE FIREMNÍ „NÁBOROVÝ TÝM“

Pamatujte: nikdy v tom nejste sám/sama. Tak jako s novým manažerem nebudete mluvit a spolupracovat jen vy sám/sama. Nový manažer se stane součástí firmy s rozsáhlými osobními vazbami vůči ostatním pracovníkům ve firmě. Zainteresujte kolegy v jeho budoucí linii (horní/spodní), kteří s ním budou spolupracovat, k účasti na jeho výběru. Přestože za vyhledání výkonného manažera většinou zodpovídají nejvyšší představitelé firmy a HR manager, i další členové týmu, managementu mohou přispět svou perspektivou.

Sdílením docílíte větší angažovanost kolegů, ochotě pomoci a po přijetí nového manažera (jako dílo své odpovědnosti) jej budou lépe akceptovat a snáze spolupracovat.

TIP! Pokud vám budou kolegové říkat, že jsou příliš zaneprázdněni, vysvětlete jim, jak nový manažer, kterého hledáte, zmírní bolestivá místa jejich vlastní práce a může doplnit sadu dovedností pro funkčnost jejich týmů. Případně kolegům vysvětlete možné důsledky dlouhodobé absence manažera na dané pozici, nebo jak by to vypadalo, pokud ve firmě vůbec nebyl.

2. PIŠTE SI!

Všechny myšlenky a návrhy si zapisujte, pomůže vám to s poznámkami lépe pracovat a vracet se k nim. Informace, zápisky ukládejte ve sdíleném souboru tak, aby bylo možné jej snadno aktualizovat a měli k němu přístup všichni zúčastnění.

TIP! Buďte explicitní, nepřehlížejte poznámky „mimochodem“ a klidně malujte obrázky.

3. ROZDĚLTE ROLE V TÝMU

Kdo má jaké kompetence ve výběrovém řízení, kdo bude zodpovědný za komplexnost zápisků a sdílený souboru, kdo povede první pohovory s kandidáty, kdo bude přítomen u pohovorů, kdo s nimi bude komunikovat v celém průběhu výběrového řízení, kdo bude v kontaktu s Headhunterem?
Vytvořte si harmonogram setkávání, abyste mohli průběžně hodnotit průběh celého procesu.

4. PTEJTE SE A TVOŘTE

Možná by se tato aktivita dala přirovnat k chystání ingrediencí pro upečení koláče na firemní párty. Jaké ingredience tam chceme mít, jaké nám chyběly u minulého koláče, proč nám nechutnal? A co bychom do něj měli přidat, aby nám VŠEM tentokrát chutnal ještě lépe?
Sepsané odpovědi vám pomůžou zúžit úhel vašeho pohledu. A to, co se vám zdálo zpočátku nereálné, se stane hmatatelnějším.

Proč vybíráme nového manažera?
Proč je důležité manažera přijmout? A opravdu člověka na této pozici potřebujeme?
Co od něj očekáváme? (nebojte se být konkrétní, nechte hovořit čísla)
O jakou schopnost/konkurenční výhodu má firmu obohatit?
Pro které aktivity a cíle bude tento manažer klíčový? K vývoji nového produktu, technologii, obchodní strategii…?
Co od něj očekáváme první půlrok a za rok? Jaké mají být konkrétní přínosy, či měřitelné výsledky?

Kolik máme času?
Troufám si tvrdit, že nejdůležitější předpoklady pro úspěšné výběrové řízení je SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ, RYCHLOST A EFEKTIVITA.
Čím kritičtější je situace (náhlý odchod manažera, na změnu tlačí investiční skupina nebo rychlý nárůst společnosti…) tím je potřeba výběrové řízení provést rychleji a efektivněji.
Od začátku výběrového řízení až po nástup výkonného manažera do funkce můžou uplynout 3 měsíce až 1 rok! Pokud můžete, s přípravami tak začněte i 2 měsíce dopředu.

Jaký máme budget na výběrové řízení?
Nový manažer jako dobrá investice? Proč ne? Pokud je ovšem výběrové řízení provedeno efektivně a profesionálně. Při zvažování výše investice je dobré posoudit rizika spojená s dlouhodobou nebo úplnou absencí daného manažera ve firmě. Jak moc je situace závažná? Posoudit náklady na výběrové řízení a jeho mzdové náklady vůči očekávanému přínosu v časové ose. V roce 2021 se očekává oživení ekonomiky. Pokud investujete do nových talentů teď, pravděpodobně se brzy stanou vaší konkurenční výhodou a mohou akcelerovat růst vaší firmy.

Kde ho najdeme?
Jim Collins v knize „Jak z dobré firmy udělat skvělou“ zkoumá, na základě, kterých faktorů se dobrá firma stane skvělou. Uvádí, že jen 28,89% CEO (výkonných ředitelů) bylo přijato zvenčí. Tedy zdá se, že interní zaměstnanci mohou být tím nejlepším zdrojem pro přijetí nového výkonného manažera. Pokud ale firma nemá možnost přijmout interního kandidáta, doporučuji využít služeb zkušeného Headhuntera. Zkušený Headhunter zná obor, má širokou síť kontaktů a zná zdroje a techniky, jak realizovat kvalitní výběr manažera. Pokud máte Headhuntera, kterému důvěřujete a víte, že je schopen vám pomoci, je to dobrá investice, která se brzy vrátí.

Koho hledáme?
Nejprve poznejte svou firmu
. Zní to jako klišé, ale pokud nevíte, co prodáváte, nemůžete to prodat. Jaká je vaše filozofie, mise a vize, čím je charakteristická vaše firemní kultura? V jaké kondici je vaše firma po roce 2020? Jaké je vaše aktuální postavení na trhu a jaké jsou vaše plány pro další roky?
Jaké jsou vaše USP (unique selling points) – v čem jste jedineční a proč by pro vás lidé měli chtít pracovat?

Jaký byl předešlý manažer, jeho práce a výsledky?
Sepište si dosavadní aktivity v pozici bývalého manažera. Co chcete, aby nový manažer nedělal a dělal.  Které kompetence k roli přidáte nebo odeberete?
Jaký byl osobnostně? Vycházel s týmem nebo měl vlastnosti, které byste u nového nepreferovali? Jaký nechcete, aby byl? Zkuste stanovit společně s náborovým týmem a sepište si to. Nebojte se být sami k sobě upřímní, vyplatí se to.

Podle čeho vybrat nového manažera?
Zvažte, zda při výběru následovat dosavadní profesní zkušenosti nebo spíše schopnosti a potenciál. Např. u startupů bude, vzhledem k jedinečnému produktovému zaměření, inovativnímu pojetím, potřeba cílit na potenciál než jen na dosavadní zkušenosti.

5. VYTVOŘTE S TÝMEM KOMPETENČNÍ MODEL

Pravděpodobně nejste psychologové, přesto se pokuste s týmem sepsat kompetence, které by podle vás měl nový manažer ovládat.

TIP! Při tvorbě modelu se můžete inspirovat třeba tady: https://slideplayer.cz/slide/1944303/.

V případě, že se rozhodnete využít služeb kvalitního Headhuntera, stačí mu předat vámi vytvořený dokument. Pomůže vám reálný kompetenční model vytvořit a nastavit celý proces výběrového řízení. Headhunter tak rychle a snadno pochopí jaký je váš záměr a společně budete hrát „podle stejných not“.

Pamatujte, nehledejte toho nejlepšího manažera pro vaši firmu. Protože: Kdo je nejlepší? Jaká jsou měřítka „nejlepšího“? Hledejte ty, se kterými jste tzv. na jedné vlně, mají stejné kulturní, profesní nebo životní hodnoty nebo ty, kteří doplní prázdné místo ve firmě svými kompetencemi.

Pokud se přece jen rozhodnete svěřit vyhledání vašeho nového manažera zkušeným Headhunterům, budeme poctěni, pokud to bude právě FENIX SEARCH.

Lucie Sedláčková

logo
ikona ikona ikona
© 2024 Fenix Search | SLOVNÍK | ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) | tvorba admiva